พช.อยุธยา ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564

พช.อยุธยา ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประเมินเพื่อรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นายเฉลิม อภิวาท รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมบัติ คงเจริญ ผู้แทนคณะทำงานพัฒนาสตรีจังหวัดฯ เครือข่ายพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมเป็นกรรมการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 92 หน่วยนับ ประกอบด้วย
1. ประเภทผู้นำชุมชน 45 หน่วยนับ
2. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน 24 หน่วยนับ
3. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน 7 หน่วยนับ
4. ประเภทชุมชน 16 หน่วยนับ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้แบ่งการประมินออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ดังนี้

– ช่วงเช้า ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 50 หน่วยนับ ประกอบด้วย
1. ประเภทผู้นำชุมชน 24 หน่วยนับ
2. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน 11 หน่วยนับ
3. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน 7 หน่วยนับ
4. ประเภทชุมชน 8 หน่วยนับ
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– ช่วงบ่าย ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน หน่วยนับ 42 ประกอบด้วย
1. ประเภทผู้นำชุมชน 21 หน่วยนับ
2. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน 13 หน่วยนับ
3. ประเภทชุมชน 8 หน่วยนับ
ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)