ปราชญ์ชุมชน ปลูกพืชผักสวนครัว…นายพงศธร สุมรรคา หมู่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน ปลูกพืชผักสวนครัว…นายพงศธร สุมรรคา อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน – ปลูกพืชสวนครัวองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้แล้วการปลูกพริกขี้หนู1. ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง โดยลงคราดเพื่อให้ดินร่วมซุย และใส่ราเขียวเพื่อป้องกันเชื้อราและโรคเมล็ดเน่าดอกร่วง จัดแปลงโดยใช้เชือกดึงแนวที่พื้นดิน เพื่อปลูกตามแนวเรียงระยะห่าง 40×40 ซม. 2. ปลูกสลับฟันปลา จากนั้นเอาฟางมาคลุมโคนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน3. หลังจากนั้น 10-15 วัน ทำการใส่ปุ๋ย

(Visited 1 times, 1 visits today)