ปราชญ์ชุมชน ปลูกผักแพว / ผักแขยง…นายสมควร คงสมแดน หมู่ 7 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน ปลูกผักแพว / ผักแขยง…นายสมควร คงสมแดน อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-9910173 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน – ปลูกผักแพว, ผักแขยงองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้แล้วการปลูกผักแพว, ผักแขยง1. เตรียมพื้นที่ ใช้คราดไถดินให้เป็นเทือกคลายกับการเตรียมนาดำ2. นำพันธุ์ผักแพว, ผักแขยง ดำรงไป ห่างกันประมาณ 5 ซม.3. หมั่นดูแลให้ปุ๋ย และดูแลไม่ให้มีเพลี้ย โดยใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาแย่งอาหาร4. ให้น้ำโดยวิธีสูบน้ำและปล่อยเข้าทั้งแปลง5. หลังจากพ่นสารเคมี ประมาณ 7 วัน ตัดผักได้6. ใส่ปุ๋ยผสมอินทรีย์ สูตร 16-6-4

(Visited 1 times, 1 visits today)