ปราชญ์ชุมชน ทำขวัญนาค / พิธีกรรมต่าง ๆ…นายโปรย บุญทะศักดิ์ หมู่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน ทำขวัญนาค / พิธีกรรมต่าง ๆ…นายโปรย บุญทะศักดิ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 41/1 หมู่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 081-2903674 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน – ทำขวัญนาค, ทำขวัญบ่าวสาว, ทำพิธีกรรมต่าง เช่น งานบวช, งานแต่งงาน, งานศพองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้แล้วความเป็นมาสมัยก่อนเป็นกองเชียร์รำวง มีคุณอาเป็นหมอทำขวัญ พอคุณอาได้ยินเสียงแหล่ ก็ให้มาสืบทอดหมอทำขวัญ ก็เลยฝึกตั้งแต่นั้นมากระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาอาชีพขั้นแรก ต้องเตรียมของที่ใช้ในพิธี เช่น บายศรี 1 ลำ, ไม้ไผ่เท่าบายศรี 3 อัน, ใบตองสด 3 ก้าน, เทียนขาว 1 เล่ม, ผ้าห่มบายศรี 1 ผืน, ไข่ต้ม 1 ฟอง, กล้วยน้ำว้าสุก 1 หวี, มะพร้าวอ่อน 1 ลูก, สายสินธุ์ 1 ม้วน ฯลฯ เมื่อเตรียมของพร้อมแล้วก็เริ่มทำพิธี ทำขวัญนาค เริ่มแหล่ตั้งแต่เรื่องการปฏิสนธิในครรภ์มารดา การเกิด เลี้ยงดู

(Visited 1 times, 1 visits today)