ปราชญ์ชุมชน การชกมวยไทย / ครูมวยไทย…นายกนก ไตรพรหม หมู่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน การชกมวยไทย / ครูมวยไทย…นายกนก ไตรพรหม อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 082-3565936 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน – การชกมวยไทย – ครูมวยไทยองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้แล้วการฝึกมวยไทย1. เตรียมร่างกายและฝึกทักษะ (กระโดดเชือก, วิ่ง, บริหารกล้ามเนื้อ)2. ชกลม, เตะกระสอบ, เตะเป้า, ปล้ำ, ลงนวมซ้อมเทคนิคการออกอาวุธ1. ก้าวขาหน้า, แยบหมัดออกไป แขนอีกข้างเตรียมส่งหมัดต่อไปเคล็ดลับในการต่อสู้1. จังหวัดรับดูว่าเขาออกอาวุธอะไรแล้วก็หลบ แล้วจึงโต้อาวุธ

(Visited 1 times, 1 visits today)