ท่องเที่ยวชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)