ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)