คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
24 มิถุนายน 2563 “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ ประจำปี 2563”

นางสาวนุชนาถ​  ประทีปธีรานันต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น​ เป็นสุข”  ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด​ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น​ เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2563 (ตัดสิน)

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)