คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
23 มิถุนายน 2563 “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ ประจำปี 2563”

นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ในการนี้ นางสาวนุชนาถ​  ประทีปธีรานันต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น​ เป็นสุข”  ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด​ ร่วมคัดเลือกกิจกรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2563 (รอบตัดสิน) โดยดำเนินการคัดเลือกฯ (ภาคเช้า) ณ บ้านกระแชงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร และ (ภาคบ่าย) ณ บ้านหลวงประสิทธิ์ หมู่ 3 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน​ และผู้นำชุมชน​ ให้การต้อนรับ​ นำเสนอข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)