คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
18 มิถุนายน 2563 “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563”

นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ในการนี้ นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมคัดเลือกกิจกรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยดำเนินการคัดเลือกฯ (ภาคเช้า) ณ บ้านห้วยรี หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ และ (ภาคบ่าย) ณ บ้านหนองหญ้าคา หมู่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)