คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกะทุ่ม

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
10 มิถุนายน 2563 “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ บ้านกะทุ่ม”

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธาน​ฯ พร้อมด้วยนายปราโมทย์  กิจปลื้ม ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น​ เป็นสุข”  ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด​ ร่วมคัดเลือกกิจกรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2563

โดยมีนางอมรรัตน์  กรึงไกร นายอำเภอมหาราช, หัวหน้าส่วนราชการ, นายสมมาต  หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน​ และผู้นำชุมชน​ ให้การต้อนรับ​ นำเสนอข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ณ บ้านกะทุ่ม หมู่ที่​ 2 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)