ตลาดนัดชุมชน

15 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ ถนนคนเดิน ข้างศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า) โดยมีนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และก่อนพิธีเปิดได้มีเวที เสวนาเรื่อง “5 ปี ตลาดนัดไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

(15/09/2560)

30 พฤษภาคม 2560 นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย

(30/05/2560)

27 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (บ้านพลับ) ณ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านางอำเภอภาชี โดยในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์จากสัมมาชีพชุมชน ราคาย่อมเยาว์

(27/05/2560)

20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และอำเภอบางปะอิน ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ทีมงาน กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ที่มาถ่ายทำวีดีทัศน์ตลาดนัดชุมชน ณ ตลาดโก้งโค้ง อำเภอบางปะอิน

(20/05/2560)