ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08 พฤศจิกายน 2564 /

17:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน OTOP

08 พฤศจิกายน 2564 /

17:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมณนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06 กรกฎาคม 2564 /

08:50 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

28 สิงหาคม 2563 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

17 สิงหาคม 2563 /

11:34 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่สากล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

01 กรกฎาคม 2563 /

12:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการหลักส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

01 กรกฎาคม 2563 /

12:17 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมยกระดับศูนย์ OTOP OUTLET ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

27 พฤษภาคม 2563 /

17:26 น. /

ดาวน์โหลด