กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

22 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี และนายอำเลิศ ชัยวานิชย์ ผู้เชื่ยวชาญด้านการเงิน ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี

(22/05/2560)

19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย โดย นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.คานหาม โดยมีหัวหน้าจีรศักดิ์ คล้ายศรี จาก สทบ.13 มาให้ความรู้

(19/05/2560)

17 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้มพัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน ณ หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี

(17/05/2560)

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรกและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับนายจีรศักดิ์ คล้ายศรี หัวหน้า สทบ.สช.13 ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

(17/05/2560)

6 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ สทบ.สาขา 13 ร่วมประชุมกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการประชารัฐ 5 แสนบาท และการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน

(06/05/2560)

5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน

(05/05/2560)

3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล สุพลัง อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมสามัญประจำปี กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย และมีการคัดเลือกกรรมใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ

(03/05/2560)