30 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย ร่วมดำเนินโครงการกลุ่มทำไข่เค็มดินสอพอง และทำกล้วยตาก งบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ม.8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

30 ตุลาคม 2560 /

15:38 น. /

ดาวน์โหลด

22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน

22 กันยายน 2560 /

11:20 น. /

ดาวน์โหลด

15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตลาดเกรียบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 กันยายน 2560 /

14:49 น. /

ดาวน์โหลด

14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคดียักยอกเงินกองทุนฯ ของตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร ที่สถานีตำรวจภูธรบางไทร

14 มิถุนายน 2560 /

09:53 น. /

ดาวน์โหลด

26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 นำโดยนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา ประธานคณะอนุฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 22 โครงการ ณ ห้องประชุมบ้านแพน 2 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 พฤษภาคม 2560 /

04:21 น. /

ดาวน์โหลด

23 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ น.ส.วรัญญา เปี่ยมลาภโชติกุล นว.พช.ชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลบางปะอิน เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประชามสัมพันธ์การเพิ่มจำนวนสมาชิกและติดตามหนี้ค้างชำระ

23 พฤษภาคม 2560 /

05:28 น. /

ดาวน์โหลด