🍠สพอ.บางปะหัน🍠 นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาสัมพันธ์งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณถนนนเรศวร หน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

04 December 2021 /

09:40 น.

📍พช.ลาดบัวหลวง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการนำร่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างรายได้

03 December 2021 /

05:29 น.