ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ทรงพระราชทานผ้าไตร พิธีทักษิณานุปทาน ถวายพระราชกุศลงานบวงสรวง พระมหาบูรพกษัตราธิราชเจ้า แห่งสยามประเทศ (สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พช.อยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีงานวันข้าราชการพลเรือน พิธีมอบปฏิทินหลวง และพิธีลงนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ