🌱🌱พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา

15 พฤษภาคม 2565 /

12:40 น.

🌳🌳ผู้ว่าฯ อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี🤝🤝

12 พฤษภาคม 2565 /

17:13 น.