พช.อยุธยา ใสสะอาด

มิติที่ 1 https://drive.google.com/drive/folders/1Y3ogubg2TGR0r1GHwyjhjdNmzPWsabGj?usp=sharing

มิติที่ 2 https://drive.google.com/drive/folders/1Vqfk-_AGOvzxWR1qX3WNayQx6JjhnpJn?usp=sharing

มิติที่ 3 https://drive.google.com/drive/folders/1Bon0jI_jnsg5HwGCVQroj-MY45pn76Xw?usp=sharing

มิติที่ 4 https://drive.google.com/drive/folders/19XbfN0DkhHF-WyGvH-hSx1hPkH4Z_IOv?usp=sharing

มิติที่ 5 https://drive.google.com/drive/folders/1YZ8DNunNiz7GFonk2lhjajHupCJESQL0?usp=sharing

แผนปฎิบัติการ  https://drive.google.com/drive/folders/1iU7a2h4FtBgE_cerk3ML3RAJdjQszLaK?usp=sharing

โครงการนวัตกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1g9VR9ALNw0NbB9B95pjcwpNd3D2xe3mC?usp=sharing

 

(Visited 1 times, 1 visits today)