โครงสร้าง/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายทินกร บุญเงิน

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

084-874-0620
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081-821-8906

นางนิรดา สงวนคัมธรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081-821-9049
นางประทีป  ตัณฑะตะนัย

นางประทีป ตัณฑะตะนัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081-821-8846

นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081-821-8761
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปรียานุช สุพิมพานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัตนา จันทร์ทาโล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาดา สุพรรณทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งนภา รักฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางคริสชาญาณ์ ณิชชาณณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญาภา ชัยสงคราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณดี แจ้งแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอารมณ์ มณีฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
....................................................

นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนัทมน เฟื่องกาญจนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศรสวรรค์ รวบรวม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเกษร สุขใจ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสมหญิง บุญเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายกิตตินันท์ แสงจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเอื้อง มงคลฉัตร์

พนักงานพิมพ์ ส.3

นายสุภาพ มีสมพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางญาณิศา ขนอนเวช

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางศรีภมร สอนศรี

แม่บ้าน
(Visited 31 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *