วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Community Development Provincial Office

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 16 อำเภอ

คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง 2.พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 3.สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง 2.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 3.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 4.เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *