รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดงานการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565

รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดงานการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางธัญญาพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ประจำปี 2565

โดยมี นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมชม ร่วมเชียร์หนูน้อยกรุงเก่าอย่างคับคั่ง สำหรับการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ประจำปี 2565 ในปีนี้ มีหนูน้อยเข้าประกวดจากทั้ง 16 อำเภอ รวม 23 คน โดยผลการประกวด เป็นดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอบางซ้าย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอบางบาล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภออุทัย
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อำเภออุทัย
5. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ อำเภอวังน้อย, อำเภอเสนา, อำเภอภาชี

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในทางที่เหมาะสมตามวัย และส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคี และเห็นคุณค่าของมิตรภาพ ในการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่งการประกวด”หนูน้อยกรุงเก่า” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 31 ปี อยุธยาเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสามารถนำทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้ รับในวันนี้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต สามารถพัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)