พช.พระนครศรีอยุธยา : ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

🔷 พช.พระนครศรีอยุธยา : ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

🗓 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

🌟 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเทียนที่เครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

🌟 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 พระองค์ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์ สุข ของประชาชน ให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรีทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดังปรากฎหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานีทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม และสร้างศาสนวัตถุอีกด้วยนอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือ การประดิษฐ์อักษรไทย หรือ ลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

✨ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีในครั้งนี้

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)