🔹พช.พระนครศรีอยุธยา : ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน

🔹พช.พระนครศรีอยุธยา : ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน
🗓️ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

✨นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และตัวแทนผู้นำอช. ทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม

🔹มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
– การคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. ระดับจังหวัด
– การเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการผู้นำอช.
– การพิจารณาคัดเลือก อช./ผู้นำอช. ที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ

📍ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (๒) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
💠อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)