พช.อยุธยา เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอุดหนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ “เทศกาลโขนกรุงศรี” ครั้งที่ 3​ ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย

พช.อยุธยา เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอุดหนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ “เทศกาลโขนกรุงศรี” ครั้งที่ 3​ ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. บริเวณหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอุดหนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จำนวน 20 บูธ จากกิจกรรม Roadshow ด้านการพัฒนาท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนและอัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute – MI) ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย ภายในงาน “เทศกาลโขนกรุงศรี” ครั้งที่ 3

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัด “เทศกาลโขนกรุงศรี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เพื่อธำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อให้โขนเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด​พระนครศรีอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

(Visited 1 times, 1 visits today)