พช.อยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโขนกรุงศรี” ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กลางคืน เข้าชมฟรี!! ทุกวัน

พช.อยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโขนกรุงศรี” ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กลางคืน เข้าชมฟรี!! ทุกวัน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. บริเวณหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลโขนกรุงศรี” ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี นายวิรัติ แข่งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมงาน เป็นจำนวนมาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัด “เทศกาลโขนกรุงศรี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.30 น. โดยเข้าชมฟรีทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เพื่อธำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อให้โขนเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด พร้อมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พักค้างคืน

ในการนี้ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอุดหนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จำนวน 20 บูธ จากกิจกรรม Roadshow ด้านการพัฒนาท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนและอัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute – MI) ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย ภายในงานครั้งนี้

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

(Visited 1 times, 1 visits today)