🌱🌱ผู้ว่ากรุงเก่า เปิดจวนฯ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱🌱

🌱🌱ผู้ว่ากรุงเก่า เปิดจวนฯ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱🌱

📌วันที่ 19 พฤศจิกายน​ 2565 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดฯ ดำเนินกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง​ได้จัดทำ​ถังขยะ​เปียกเพื่อลดโลกร้อน โดยนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย​ นางประทีป ตัณฑะตะนัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน​ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย​พัฒนาการอำเภอฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่ายโคกหนองนาฯ ร่วมกิจกรรม

นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า​ ขอเชิญชวน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูลสามัคคี เป็นการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพสูง โดยผลผลิตที่ได้จากการขยายพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร จะนำไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน/ ชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป

🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)