🌳🌳 พช.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่อบรมก่อนปฏิบัติงาน ✨✨

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่อบรมก่อนปฏิบัติงาน ✨✨

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ให้การต้อนรับอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่อบรมก่อนปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาพัฒนา ณ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ราย

ในการนี้ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรต่อไป

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)