🤝พช.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมให้กำลังใจแก่ครอบครัวอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค และมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น 🌳🌳

🤝พช.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมให้กำลังใจแก่ครอบครัวอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค และมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น 🌳🌳

📌วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กิจปลื้ม ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และพัฒนาการอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมให้กำลังใจครอบครัวนายธโนดม วิไลพันธุ์ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค และมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น โดยมีนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 05.00 น. โดยเพลิงเริ่มลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ จนกระทั่งเพลิงสงบ ส่วนความเสียหายทรัพย์สินเสียหายทั้งหลังไม่สามารถขนย้ายออกได้ทัน ซึ่งในขณะนี้นางพิมพ์สุภา วิไลพันธุ์ มารดา ของนายธโนดม วิไลพันธุ์ พักอาศัยอยู่หอพักข้างเคียงโดยมีทางผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ที่บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายธโนดม วิไลพันธุ์ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งมีการระดมเงินบริโภคจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 71,400 บาท

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)