📚📚พช.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอภาชี🌳🌳

📚📚พช.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอภาชี🌳🌳

📌วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวพิชญาภา ชัยสงคราม นักวิชาการการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านการบริหารจัดการหนี้กองทุน โดยมีสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภาชี เข้าร่วมให้ข้อมูลการชำระหนี้และรับทะเบียนลูกหนี้ เอกสารการชำระ จำนวน 27 โครงการ

ในการนี้นางสาววิมลมณี รื่นญาติ พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ประสานสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)