🌱🌱พช.พระนครศรีอยุธยา จัดส่งข้าราชการเข้าประกวด “การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564”📚📚

🌱🌱พช.พระนครศรีอยุธยา จัดส่งข้าราชการเข้าประกวด “การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564”📚📚

 

📌 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมด้วยนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ

 

โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายปราโมทย์ กิจปลื้ม ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดฯ

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย

1.ประเภท วิชาการ นางสาวนัทมน เฟื่องกาญจนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

2.ประเภท สนับสนุน นางสาวธนิญาฏา อักษรเสือ เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

3.ประเภท พัฒนาการอำเภอ นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอ

พระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

4.ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน

4.1 นางพัชชิระ ใจแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

4.2 นางสาวกุลริศา พชรเหมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย

 

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

 

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)