🌳🌳พจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมดูความเรียบร้อยสถานที่ภายในวัด สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ 🌱🌱

🌳🌳พจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมดูความเรียบร้อยสถานที่ภายในวัด สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ 🌱🌱

📌​ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวสรินยา มาตรดำ พัฒนาการอำเภอวังน้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมดูความเรียบร้อยสถานที่ภายในวัด สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565โดยให้ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ จากหน่วยเพาะชำกล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100ล้านต้น ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนกำหนดวันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเรียนเชิญนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรม

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)