พช.อยุธยา ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พช.อยุธยา ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด
3. การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน OTOP ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564
4. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่ายในกิจกรรมถนนคนเดิน OTOP ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)