พช.อยุธยา ดำเนินโครงการ พช.อย.ปันสุข คลายทุกข์อุทกภัย ปี 2564

พช.อยุธยา ดำเนินโครงการ พช.อย.ปันสุข คลายทุกข์อุทกภัย ปี 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ศูนย์ราชการจังหวัดพระศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ พช.อย. ปันสุข คลายทุกข์อุทกภัย ปี 2564 รับมอบถุงยังชีพ จากนางสาวเพิร์ล สถาวราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ม้าดำ จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบให้กับผู้นำ กลุ่มองค์และเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางบาลโดยมีนางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)​ อำเภอ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)