พช.อยุธยา ดำเนินโครงการ พช.อย.ปันสุข คลายทุกข์อุทกภัย ปี 2564

พช.อยุธยา ดำเนินโครงการ พช.อย.ปันสุข คลายทุกข์อุทกภัย ปี 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการ พช.อย. ปันสุข คลายทุกข์อุทกภัย ปี 2564 รับมอบน้ำดื่มจากผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพระนครศรีอยุธยา และรับมอบผัดไทยจาก เครือข่าย โอทอป จังหวัดฯ เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)​ อำเภอ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)