พช.อยุธยา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล กฐิน ประจำปี 2564​ ณ วัดตะโก (หลวงพ่อรวย)​ อำเภอภาชี

พช.อยุธยา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล กฐิน ประจำปี 2564​ ณ วัดตะโก (หลวงพ่อรวย)​ อำเภอภาชี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) ตำบลตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล กฐิน ประจำปี 2564 โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอภาชี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก และพระเกจิในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการพระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) จารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง แผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฉัตรมณี ส้มฉุน
พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีดังกล่าว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามพระพุทธรูป ปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกรม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร อันเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์จากการออกแบบของคุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) โดยมีการสร้างองค์พระจำนวน 2 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 13 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง และ 2) ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 955 องค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)