พช.อยุธยา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

พช.อยุธยา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ โดยนำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์และเอกสาร จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
1.ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practice) จำนวน 11 แห่ง
2.ประเภท หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง จำนวน 13 หมู่บ้าน
3.ประเภท บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 13 ราย
4.ประเภท ผู้นำทางศาสนา จำนวน 14 รูป (พระสงฆ์)

ทั้งนี้ การประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)