🎉 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ถนนคนเดิน ตลาดแกรนด์อยุธยา (Ayutthaya Walking Street)​” สนับสนุนสินค้า OTOP กระจายรายได้สู่ชุมชน 🎉

🎉 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ถนนคนเดิน ตลาดแกรนด์อยุธยา (Ayutthaya Walking Street)​” สนับสนุนสินค้า OTOP กระจายรายได้สู่ชุมชน 🎉

21 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ร่วมกับโรงแรมแกรนด์ โฮเต็ล และเครือข่ายโอทอปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ร่วมจัดงาน “ถนนคนเดิน ตลาดแกรนด์อยุธยา (Ayutthaya Walking Street)​” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอป รวมทั้งการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล“ โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้​ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ สนับสนุน ติดตาม ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบการโอทอป​ ซึ่งนำผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 50 บูธ โดยผู้ประกอบการมีการให้บริการตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ จำนวน 50 ราย ยอดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 -​21 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 190,930 บาท ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดการแต่งกายผ้าไทย ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของกรมการพัฒนาชุมชน และการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ทั้งนี้ การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

✨ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ถนนคนเดิน ตลาดแกรนด์อยุธยา (Ayutthaya Walking Street)​” สนับสนุนสินค้า OTOP กระจายรายได้สู่ชุมชน ณ​ ตลาดแกรนด์​ (โดม​ AY เก่า)​ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)