พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

“จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

📝 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 พร้อมจัดพิธีเชิญผ้าพระราชทานลวดลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตัวแทนจากส่วนราชการ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา และตัวแทนพัฒนาการอำเภอจากทั้ง 16 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📝 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตกรรม 3 ภูมิภาค
🔸”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน ๑๐ แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
🔸และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่แพร่หลายอันจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐานสินค้าให้ดียิ่งขึ้นและเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ จนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชน มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ภายใต้ทรัพยากร และภูมิปัญญา ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)