ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นบ้านเต่าเล่า

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

18 พฤศจิกายน 2563

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นบ้านเต่าเล่า​ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีการรายงานความเป็นมาในการจัดตั้งกลุ่ม การนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้งการนำชมกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมกระบวนการผลิตภายในโรงกลั่น ชมผลิตภัณฑ์ OTOP ชมเรือเสือก และ Homestay บ้านเต่าเล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำรายได้ให้กับชุมชน

ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางประทีป ตัณฑะตะนัย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต พัฒนาการอำเภอบางซ้าย คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นบ้านเต่าเล่า และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นบ้านเต่าเล่า​ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)