พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงาน

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน
17 พฤศจิกายน 2563

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประจัญ จันทร์เนตร์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนายทินกร ไหลมา ผอ.กลุ่มงานประสานฯ ติดตามและให้คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” พร้อมด้วยชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563​ และติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)