ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน
17 พฤศจิกายน 2563

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการเตรียมงานงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)