โครงการสร้างเมืองสีเขียว

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
30 มิถุนายน 2563

นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเมืองสีเขียว

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายประจัญ  จันทร์เนตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชและธนาคารต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)