ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มชช. จังหวัด)

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
29 มิถุนายน 2563

นางสาวนุชนาถ​  ประทีปธีรานันต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มชช. จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563

โดยมีนายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เลขานุการ และให้ข้อมูล

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)