ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับนายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
22 พฤษภาคม 2563

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับนายศุภชัย  สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 583/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)