ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP อยุธยา

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
22 พฤษภาคม 2563 “ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP อยุธยา”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และเครือข่ายโอทอปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยจัดกิจกรรม “OTOP อยุธยา ฝ่าวิกฤต COVID-19” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ร้านค้า โดยจัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ในการนี้ นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตาม สนับสนุนให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)