สพจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมเซ็นต์ MOU สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับส่วนราชการ จำนวน 21 หน่วยงาน 16 อำเภอ และภาคีเครือข่ายจำนวน 9 หน่วยงาน อาทิ บริษัท OTOP Trader จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธย, เครือข่ายพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ รวม 46 หน่วยงาน เพื่อลงนามร่วมกันในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา 11.00 น. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผ้าไทยจาก 9 ผู้ประกอบการ และการจัดทำแคตตาล็อกผ้าไทย จากกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากผักตบชวาที่ไร้ค่า สู่ผืนผ้าอันทรงคุณ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองเครือ อ.ภาชี, ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายผ้าลายอย่างลายย่อมุมไม้ลายกุดั่น อ.มหาราช, กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา อ.วังน้อย ห้องเสื้อชัยบัวแก้ว อ.อุทัย, ห้องเสื้อสำรวยผ้าไทย, ห้องเสื้อ เคพีดีไซน์ อ.วังน้อย เป็นต้น

เวลา 11.30 น. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าลายไทยจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)