การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 13.30 น. นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้นศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)