สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. “สานใจไทย​ สู่ใจใต้​ รุ่นที่​ 36”

นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์​ โครงการ​ “สานใจไทย​ สู่ใจใต้” รุ่นที่​ 36

โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)