ประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. “ประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

นายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชาคริต ปิติฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)