ร้องเรียน ร้องทุกข์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบระบบจัดการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มการร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์

(Visited 1 times, 1 visits today)